Về chúng tôi

Tầm nhìn và sứ mệnh

Môi trường là nơi cấp cung cho cúng ta không gian sống, nguồn tài nguyên để phục vụ nhu cầu sản xuất và cũng là nơi chứa đựng các chất thải. Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống, sức khoẻ của con người. Vì vậy, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta.

Trên thực tế, có rất nhiều người nghĩ rẳng phải nghiên cứu ra một công trình, một máy móc hiện đại nào đó thì mới là bảo vệ môi trường. Hoặc thậm chí có người nghĩ rằng đây là việc của các chuyên gia, của pháp luật. Tuy nhiên, chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt hàng ngày của chúng ta cũng là bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức trong vấn đề bảo vệ môi trường cũng rất cần thiết. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng thì mới hành động đúng. Mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần hình thành nên nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường.

Với tầm nhìn trở thành website cung cấp thông tin nhanh nhất về những thông tin, những điều luật, các công nghệ về môi trường, https://litteritcostsyou.org sẽ cùng đồng hành với các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ để mở ra những hướng đi mới bảo vệ môi trường.

Phương châm

Nói không với ô nhiễm. Hãy đối xử tốt với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ đáp trả lại chúng ta bằng bầu không khí trong lành, bằng cảnh đẹp hùng vĩ.

Chức năng, nhiệm vụ

https://litteritcostsyou.org có nhiệm vụ cập nhật nhanh nhất về các kết quả nghiên cứu, điều tra, công nghệ và giải pháp về vấn đề môi trường; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ nhằm ngăn ngừa, hạn chế và giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường; những cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp tích cực cho công tác BVMT… Ngoài ra, các mô hình góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường như công trình xanh, bất động sản xanh… cũng được chúng tôi hướng đến.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thường xuyên phản ánh các hoạt động hợp tác đa phương với các quốc gia khác nhằm bảo vệ môi trường.