Hoá chất công nghiệp – Tâm điểm của nền kinh tế hiện đại

Hoá chất công nghiệp

Tại thế kỉ 21, chúng ta có thể gọi đây này là thế kỉ của hoá chất công nghiệp. Bởi lẽ, nó được xem như là tâm điểm của nền kinh tế thế giới hiện đại. Với hơn 70000 sản phẩm khác nhau được tạo ra từ hóa chất công nghiệp, chúng ta đều đã hiểu rõ được vai trò

» Read more